Saturday, May 6, 2017

Scéal Grinn

Ón Sagart (Samhradh 1980:

Albanach a bhí ina chónaí ar oileán cúlanta in Iarthar na hAlban agus b'annamh a théadh sé ar faoistin de chionn gur ar an mhórthí a bhí an séipéal is teach tsagairt.

Lá dár tháinig an peacadh chun an mórthíre thug ag an sgart faoi as a neamhshuim sna sacraimintí.

"Níl leithscéal ar bith anois againt, a lain; tá aerseirbhís ar dóígh ag gach aon duine cibé acu saibhir nó daibhir do."

"Tá a athair", a duirt an tÓileánach scoite, "seo mar atá agamsa; le peace solathach a mhaitheamh domsa tá an turas d'aer ródhaor, dar liom, agus má bhíonn peace marfach ar m'anam is róchontúirteach liom é."

Ha! Ha! Tá an ceart aige, measaim.

No comments:

Post a Comment